22.11.2023 / AASSM Küçük Salon-20:00

E-MEX Ensemble

Program

José M. Sánchez-Verdú

Arquitecturas del límite (2005)

flüt, klarnet, keman, viyolonsel, piyano 

Karin Haußmann

Due tempi (2020) 

viyolonsel, piyano  

Christoph Maria Wagner

Remix III (Beethoven V) (2012) 

solo piyano  

Xiaoyong Chen

Evapora (1996) 

flüt, klarnet, keman, viyolonsel, piyano  

Charlotte Seither

Far from Distance (2008) 

klarnet, viyolonsel, piyano 

Füsun Köksal

Sätze-Wörter-Zeichen (2022) 

flüt, klarnet, keman, viyolonsel, piyano 

Program notları

José M. Sánchez-Verdú

Arquitecturas del límite (2005)

Güçlü ve yapısal yönelimlerin başından itibaren eser başlıklarında açığa çıktığı çeşitli mimari yapıları içeren eser döngüleri, Sánchez-Verdú’nun eserlerinde  özel bir yer kaplar. 

2002/03’te Arquitecturas de la ausencia ile açılan bu eser dizisi, Machaut Architekturen I-V serisinin tamamı ile birlikte enstrüman topluluğu için yazdığı Arquitecturas del límite (2005) de dahil olmak üzere on iki ayrı çalışmadan oluşuyor.

Sánchez-Verdú tarafından, devam etmekte olan bir çalışma olarak tanımlanan bu eserin ilk seslendirilişi, besteci Cristóbal Halffter’in 75. doğum günü vesilesiyle, In nomine C.H. başlığı altında, diğer dört bestecinin eserleriyle birlikte yapıldı. Bu eserin iki bölümlü versiyonunun dünya prömiyeri Ekim 2011’de gerçekleşti.

Karin Haußmann

Due Tempi (2020)

Eser Ludwig van Beethoven’ın  op. 5, 2 numaralı viyolonsel sonatını takiben ve onunla ilişkili olarak icra edilmek üzere bir viyolonsel festivali tarafından ısmarlandı. 

Bir süredir, ister boş kağıt korkusundan ister müzik geleneğimizle olan yakın bağlarımdan olsun, besteleme süreçlerinde başlangıç noktası olarak tanıdık eserleri kullanıyorum. Bu, bitmiş parçalarda duyulabilir hale gelmiyor. Daha ziyade, bana çekici gelen olguları yeni bir müzik dilinde denemek istiyorum.

Burada olduğu gibi  söz konusu olgular Beethoven sonatta geciktirilen yoğun kromatik notalar gibi basit olgular,  veya viyolonseldeki uzun, piyanodaki hızlı pasajlar arasındaki gerilimler —genellikle bu eserde  ters çevrilmiş olan viyolonseldeki hızlı figürer,  trill çeşitlemelerinin piyanodaki  akorlara sönümlenmesi—olarak karşımıza çıkıyor. 

Burada “due tempi” sadece eserde yer değiştiren iki farklı tempoyu değil, sesi şekillendirme hızındaki iki farklı hıza da işaret eder. 

Christoph Maria Wagner

Remix III, (Beethoven V) (2012)

Besteci Christoph Maria Wagner eseri ile ilgili şunları yazıyor: “Remix Piyano Parçaları’nı klasik müziğin önemli eserlerinin kelimenin tam anlamıyla, elektronik dans müziğinde kullanılan tekniklerle (“looping, delay, filtering”gibi) “remiks” lenmiş versiyonları olduklarını düşünebiliriz. Bu prosedürlerin amacı, klasik malzemeyi tamamen beklenmedik yönlere sürüklemek ve böylece repertuvar parçalarının algısını yenilemektir.Remix 3, Beethoven V, tüm klasik repertuarın belki de en iyi bilinen eseri olarak kabul edilebilecek olan Beethoven’ın beşinci senfonisinin ilk bölümü üzerine kuruludur. Eserde bu bölümün biçimsel yapısı tam anlamıyla korunurken, ayrıntılar gecikme efektlerinin basamakları arasında toz haline getirilir. Dolayısıyla, tüm eser belki de bir tür “uyuşturucu/ilaç kullanan Beethoven” gibi tınlıyor…

Xiaoyong Chen

Evapora (1996) 

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen tarafından 1996 yılında ısmarlandı.

Sıvı bir maddenin yavaşça yayılmasına gönderme yapan başlık, buharlaşma olgusunun görünümünü akustik bir yüzeye taşıyor. Burada ses, bir yankı olarak sessizliğe karışırken, ses “bulutları” yavaşça inceliyor ve algılanamaz hale geliyor. Eser, tonal malzemenin tasarruflu bir şekilde kullanıldığı, her biri kendine özgü bir karaktere sahip üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm boşlukta gelişen sessizlik, huzur ve zamansızlık olgularını işliyor. 16lık notaların sürekliliği bin değişken aksanlarla kesintiye uğradığı ikinci bölüm ise daha hızlı bir tempoda ilerler. Üçüncü  bölümde  her bir ses bir bütün olarak ele alınır. Yaylılar ve piyano La notası ile birlikte başlar ancak yavaşça bu notadan ayrılarak kendi yolunda ilerler. 

Charlotte Seither

Far from Distance (2008) 

Far from Distance başlığı bir paradoksu anlatıyor. Kelimelerin anlamından yola çıkarsanız, başlık, mesafeden uzak olmak, yani yakın olmak anlamına geliyor. Burada metafor gibi görünen olgu, eserin arkasındaki yöntem olarak ortaya çıkıyor. Şeyler çifte olumsuzlama ile odak noktasına yerleşiyor  ve birbirleriyle ilişki içine sokuluyor. Üç enstrüman arasında mikro düzeyde gerçekleşen doğrusal süreçler bir arada eritiliyor. Parçanın ilerleyen bölümlerinde motor unsurlar gelişiyor ancak bunlar her zaman kompozisyonun çizgisel sürecine gömülü kalıyor.

Füsun Köksal

Sätze-Wörter-Zeichen (2022)

Tonedmelisma Müzik Festivali ve E-MEX Ensemble için 2022 yılında yazılan eser kelimeler vasıtasıyla adım adım yürüyen, bunların birbirine eklemlenmesiyle ilerleyen bir zamansallık ile müzikal tümcelere dönüşen, ve zaman zaman da kelimelerin kısalması ile esere yön veren işaretlere dönüştüğü bir anlatıdır. Önceki eserlerimden farklı olarak, müzik dışında somut bir olguya direkt olarak işaret etmez ancak perde arkasından farklı duygusal durumları ima eder. Bu referansların vücut bulduğu farkedilebilir müzikal hareketler, noktalama işaretleri ile şekillenen cümleler, varlığı oldukça belli olan bir anlatı ile var olmayan, zaman zaman lirik, zaman zaman yoğun, bazen başa dönen, bazen de boşluğun içerisinde kaybolan bir hikayeyi anlatır.