init-istanbul yeni müzik ve güncel sanat alanlarında çalışan genç sanatçıları desteklemeyi amaçlıyor. 2022 yılında kurulan oluşumun hedefi, farklı kentlerde ve ülkelerde yaşayan akademisyen ve sanatçıları buluşturmaya yarayan bir zemin sunmak. Uzun süreli üniversite öğretim üyeliği sonucu edindiğimiz izlenim, yaratıcı genç bireylerin karşılıklı etkileşiminin formel bir eğitimin yetersiz kaldığı yeni ufukları açabileceğini gösteriyor. Uluslararası bir ağ oluşturmayı ve Türkiyeli genç sanatçıları, bestecileri ve yetenekli öğrencileri Türkiye’deki ve yurt dısındaki yeni müzik programlarının ve kültürel çevrelerin parçası olmaları için teşvik etmeyi planlayan girişim, birinci etapta farkli projelere katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yakın bir gelecekte ise İstanbul-Galata’daki mekanını bir buluşma noktası ve kariyerinin başındaki misafir sanatçıları da ağırlayan bir mekan olarak kurgulayan init-istanbul, kar amacı gütmeyen açık, esnek ve eşitlikçi bir yapı olmayı amaçlıyor.